Rất xin lỗi vì bất tiện này. Hiện tại Lan Vi Paper đang update lại sản phẩm.

Bình luận

Lượt bình luận